SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Závěrečný účet za rok 2009 - příloha  1467 kB verze 2 3. 3. 2011 14:50 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Rozpočtové provizorium na rok 2010  76 kB verze 2 3. 3. 2011 14:50 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Rozpočtové provizorium na rok 2011  239 kB verze 2 3. 3. 2011 14:50 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Rozpočet na rok 2008  108 kB verze 2 3. 3. 2011 14:50 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Rozpočet na rok 2009  122 kB verze 2 3. 3. 2011 14:50 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Rozpočet na rok 2010  84 kB verze 2 3. 3. 2011 14:50 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Závěrečný účet za rok 2009  80 kB verze 2 3. 3. 2011 14:50 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Závěrečný účet za rok 2010  3581 kB verze 2 9. 6. 2011 3:42 Marcela Kozáková
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Ustavující zasedání dne 3.11.2006  80 kB verze 2 3. 3. 2011 14:40 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
1. zasedání dne 24.11.2006  53 kB verze 2 3. 3. 2011 14:40 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
2. zasedání dne 20.12.2006  50 kB verze 2 3. 3. 2011 14:40 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
3. zasedání dne 23.2.2007  50 kB verze 2 3. 3. 2011 14:58 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
4. zasedání dne 25.4.2007  51 kB verze 2 3. 3. 2011 14:40 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
5. zasedání dne 20.6.2007  53 kB verze 2 3. 3. 2011 14:40 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
6. zasedání dne 23.8.2007  52 kB verze 2 3. 3. 2011 14:40 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
7. zasedání dne 31.10.2007  55 kB verze 2 3. 3. 2011 14:40 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
8. zasedání dne 19.12.2007  50 kB verze 2 3. 3. 2011 14:40 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
9. zasedání dne 20.2.2008  55 kB verze 2 3. 3. 2011 14:40 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
10. zasedání dne 21.4.2008  59 kB verze 2 3. 3. 2011 14:40 Tomas K
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Branná  1201 kB verze 2 3. 3. 2011 23:31 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
O změně obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  777 kB verze 2 3. 3. 2011 23:31 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
O místních poplatcích  2721 kB verze 2 3. 3. 2011 23:31 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
O zrušení členění obce  125 kB verze 2 3. 3. 2011 23:31 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
O stanovení systému shromžďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem  2091 kB verze 2 3. 3. 2011 23:31 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1035 kB verze 2 3. 3. 2011 23:31 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Řád veřejného pohřebiště  1216 kB verze 2 3. 3. 2011 23:31 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
O koeficientu růstu nájemného z bytu  111 kB verze 2 4. 3. 2011 1:40 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Požární řád Obce Branná  2121 kB verze 2 3. 3. 2011 23:31 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob  2716 kB verze 2 3. 3. 2011 23:31 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
O používání symbolů obce  435 kB verze 2 3. 3. 2011 23:31 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Vytváření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Branná  1074 kB verze 2 3. 3. 2011 23:31 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravu bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou  719 kB verze 2 4. 3. 2011 1:40 Tomas K
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 2008  13 kB verze 2 3. 3. 2011 14:33 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Evropský parlament 2009  15 kB verze 2 3. 3. 2011 14:33 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2010  29 kB verze 2 3. 3. 2011 14:33 Tomas K
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zastupitelstvo obce 2010  808 kB verze 2 3. 3. 2011 14:33 Tomas K